Afdrukken

Met ons initiatief willen een gemeenschap van mensen ontwikkelen die zich herkennen in onze missie en waarden.
De klemtoon ligt niet op het runnen van een commercieel hotelbedrijf.
Onze prijzen hebben we opgesteld om het Pilgrimshem-project kostendekkend te kunnen voortzetten - met de reeële kosten die dat met zich meebrengt.
Daarom deze informatie over prijzen en kortingen: